Ordet som stempler djevlene

Lien, I. L. (1997). Ordet som stempler djevlene. .