Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Psykologisk førstehjelp. Felthåndbok 2. utgave

NULL

Psykologisk førstehjelp er utarbeidet av fagpersoner ved National Child Traumatic Stress Network og National  Center for PTSD i USA. Rådene er basert på internasjonale konsensusdokumenter for hjelp til  katastroferammede og basert på forskning og klinisk erfaring.

De overordnede prinsippene for hjelpetiltakene  vil også gjelde for norske forhold, selv om noen eksempler kan virke fremmed for våre samfunnsforhold og i vår kultur.