Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Psykologisk førstehjelp. Felthåndbok 2. utgave

National Child Traumatic Stress Network & National Center for PTSD (2006). Psykologisk førstehjelp. Felthåndbok 2. utgave. Oslo: NKVTS.

Denne norske utgaven av Psykologisk førstehjelp er oversatt til norsk ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i august 2011.

Psykologisk førstehjelp er utarbeidet av fagpersoner ved National Child Traumatic Stress Network og National  Center for PTSD i USA. Rådene er basert på internasjonale konsensusdokumenter for hjelp til  katastroferammede og basert på forskning og klinisk erfaring.

De overordnede prinsippene for hjelpetiltakene  vil også gjelde for norske forhold, selv om noen eksempler kan virke fremmed for våre samfunnsforhold og i vår kultur.

Psykologisk førstehjelp. Felthåndbok 2. utgave

PDF 3.5MB

Last ned publikasjon