Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Repatriation and testimony. Expressive arts therapy

Meyer, M. (2007). Repatriation and testimony. Expressive arts therapy. (Doktorgradsavhandling).

Studien er en undersøkelse av den prosess flyktningene gjennomgikk når det gjaldt endring av identitet, fra den tiden de kom til Norge til de ble gjenbosatt i Bosnia- Herzegovina.

Fokus i studien er på deres egne fortellinger om problemer og de forskjellige tiltak de deltok i som krigsflyktninger og hva som påvirket deres avgjørelse om å reise tilbake til Bosnia-Herzegovina.
Forskeren har fulgt deltakerne gjennom intervjuer og video- dokumentasjon fra 1993 til 2006.
I tillegg til repatriering er laging av dokumentarfilm og vitnesbyrd sentrale temaer i denne undersøkelsen.
Forskningen konkluderer med at begrepet repatriering bør erstattes med nypatriering. Repatriering hentyder til at det er mulig å dra tilbake til det gamle og fortsette livet som før, mens erfaring sier at en må skape noe nytt.