Samlivsbrudd og barnefordeling

Skjørten, K. (2005). Samlivsbrudd og barnefordeling. Gyldendal Akademisk.