Tema: Vold og overgrep

Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring

Skilbrei, M. L., & Stefansen, K. (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. Cappelen Damm Akademisk.