Skader ved trening av militært personell

Heir, T. (1998). Skader ved trening av militært personell. (Doktorgradsavhandling).

Forskerne