NKVTS

Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling er lagt ned

Den tidligere veilederen «Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling» er faset ut. Innholdet er oppgradert og lagt inn i den nye veilederen «Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner».

Du sendes nå videre til voldsveileder.nkvts.no

Du vil bli automatisk videresendt om 20 sekunder.

Gå til Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner