Johansen, R. E. B. (in press). Kroppslige praksiser, erfaring og endring –tvetydige diskurser om kvinnelig omskj√¶ring blant norsk-somaliere. Norsk Antropologisk Tidsskrift.

The Researchers