Rostad, H. M., Skinner, M. S., Wentzel-Larsen, T., & Sogstad, M. K. R. (2021). Sammenheng i kommunale helse- og omsorgstjenester – hvor mye flytter eldre mellom ulike tilbud i kommunen. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(2), 44-56. doi:10.18261/issn.2387-5984-2021-02-04

The Researchers