Buli-Holmberg, J., & Moen, L. H. (2019). Lærers kommunikasjonsferdigheter i utvikling av positive relasjoner med elevene. In M. H. Olsen & R. Mikkelsen (Red.) Relasjonsledelse (pp. 31-50). Cappelen Damm Akademisk.

The Researchers