Birkeland, M. S., Rimehaug, T., Arefjord, K., & Jøraas, T. (2009). Klienters erfaringer med e-terapi som tillegg til vanlig psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(4), 348-354.

The Researchers