Jøraas, E., Rimehaug, T., Birkeland, M. S., & Arefjord, K. (2009). E-terapi som supplement i poliklinisk oppfølging av ungdom – en kvalitativ studie av terapeuterfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(4), 355-361.

The Researchers