Myhre, A. K., & Borgen, G. (2007). Seksuelle overgrep. In C. Klingenberg (Red.) Veileder i akutt Pediatri (pp. 322-324). .