Employees

Borgen, Geir Øivind

Prosjektleder
 
Telephone: +4790844615

Projects

Academic Articles

Borgen, G. (2009). Lovene regulerer vårt ansvar. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 27(4).

Myhre, A., Berntzen, K., Selvaag, E., Normann, E., Ruud, B., & Borgen, G. (1998). Klassifikasjonsliste av anogenitale funn. Et hjelpemiddel i diagnostikken av seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for Den norske legeforening, 118(1), 67-70.

Reports

Borgen, G., & Gulbrandsen, L. (2013). En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. Tre mulige konsepter [A national internet-portal on violence in close relationships and rape. Three possible concepts. ] Norwegian only. Summary

Borgen, G., & Gulbrandsen, L. (2012). En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. En utredning av behovet [Evaluating the need of a national internet-portal on violence in close relationships and rape.] Norwegian only. Summary

Borgen, G., Dyb, G., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., Langballe, Å., Myhre, M., . . . Øverlien, C. et al. (2011). Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus. Revidert 2011 [Sexual and physical abuse of children and adolescents. A review: Revised 2011. ] Norwegian only. Summary

Saur, R., Borgen, G., & Storholt, T. (2005). Kartlegging av kompetanse, ressurser og nettverk i regionene Norwegian only.

Other publications

Borgen, G. (2013). Kjønnslemlestelse. In B. Linnerud & I. Westlund (Red.) Lærerens bok: Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (pp. 39-47). .

Eskedal, J., Lien, I. L., Schultz, J. H., Grønlie, R., & Borgen, G. (2012). Hvorfor gjorde du det mamma? [] Norwegian only. .

Borgen, G., Johansen, R. E. B., & Lien, I. L. (2011). Kjønnslemlestelse (KLL): En veiviser [Female genital mutilation/cutting (FGM/FGC): Guidelines.] Norwegian only. .

Borgen, G., & Eskedal, J. (2009). Hjemme verst [] Norwegian only. DVD: Cynergi.