How can we understand and help children exposed for trauma?

Jensen, T. K. (2007). Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn som har vært utsatt for traumer? [How can we understand and help children exposed for trauma?] Norwegian only. In H. Haavind & H. Øvreeide (Red.) Barn og unge i psykoterapi: samspill og utviklingsforståelse (pp. 294-327). Gyldendal Akademisk.

The Researchers