When the catastrophe never ends.

Jensen, T. K. (2008). Når katastrofen aldri tar slutt [When the catastrophe never ends.] Norwegian only. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 12, 1486-1487.