Topic: Violence and abuse

Skilbrei, M. L., & Stefansen, K. (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring [] Norwegian only. Cappelen Damm Akademisk.