Raundalen, M., & Schultz, J. H.Raundalen, M. (2016). Seksuelle overgrep og vold: forebyggende undervisning i skolen [] Norwegian only. Universitetsforlaget.