Topic: Violence and abuse

C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (2016). Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. [] Norwegian only. Universitetsforlaget.

The Researchers