Aminoff, S. R., Berg, A. O., Lagerberg, T. V., Melle, I., Simonsen, C. E., Ueland, T., & Aas, M. (2015). Psykose og Samfunn [] Norwegian only. Universitetsforlaget.