Tjersland, O. A., Engen, G., & Jansen, U. (2010). Allianser. Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid [] Norwegian only. Gyldendal Akademisk.