Ødegaard, A. J., & Meyer, M. (2008). Estetisk veiledning: dialog gjennom kunstuttrykk [] Norwegian only. Universitetsforlaget.