T. Anstorp, K. Benum & M. Jakobsen (2006). Dissosiasjon og relasjonstraumer : integrering av det splittede jeg [] Norwegian only. Universitetsforlaget.