Schultz, J. H. (2006). Innvandrerungdoms bruk av alkohol og narkotika. En empirisk studie med bruk av kasuistisk metode og kvalitative forskningsintervjuer Norwegian only. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. (Dissertation).