Foosnæs, H., Halvorsen, K., Volden, R., & Wentzel-Larsen, T. (2003). Statistikk - en innføring [] Norwegian only. Fagbokforlaget.

The Researchers