Tjersland, O. A., Engen, G., & Jansen, U. (1998). Våge å leve. En lærebok om alternative veier i behandling basert på erfaringene fra Tyrili [] Norwegian only. Tano-Aschehoug.