Barn med emosjonelle- og atferdsvansker: Selvopplevelse, venneforhold og motorikk

EkornÄs, B. (2013). Barn med emosjonelle- og atferdsvansker: Selvopplevelse, venneforhold og motorikk. (Doktorgradsavhandling).