Employees

Michelsen, Hilde

Prosjektmedarbeider
 
Telephone: +4741420232

Projects

Academic Articles

Glad, K. A., Dyb, G. A., Hellevik, P., Michelsen, H., Stensland, S. Ø. B., (2023). “I Wish You Had Died on Utøya”: Terrorist Attack Survivors’ Personal Experiences with Hate Speech and ThreatsTaylor & Francis. doi:10.1080/09546553.2023.2214238

Michelsen, H., Berg, B., (2018). Å lytte til barn og unge som søker asyl.

Reports

Michelsen, H., Nissen, A., Ottesen, A., (2023). "Skal vi snakke om psykisk helse": En pilotstudie av opplevd hjelpebehov og holdninger til psykisk helse hos Ukrainske flyktninger.

Michelsen, H., Kittelsaa, A., (2017). Når mitt hjem er din arbeidsplass : For ansatte som jobber i bofellesskap for unge voksne med funksjonsnedsettelser. Et forskningsprosjekt i samarbeid med beboere i Skjermveien..

Caspersen, J., Michelsen, H., Wendelborg, C., (2016). Lærlingundersøkelsen 2015 : En analyse av yrkesfaglærernes kompetanse, utstyrssituasjonen og tilbudsstruktur.

Berg, B., Tronstad, K. R., Valenta, M., Lauritsen, K., Søholt, S., Michelsen, H., (2015). Oppsummering og anbefalinger, i Berit Berg og Kristian Rose Tronstad (red.) Levekår for barn i asylsøkerfasen. NTNU Samfunnsforskning..

Elvegård, K. I. L., Michelsen, H., (2015). Trygghet for barn og unge i kommunale utleieboliger i Bergen Kommune.

Paulsen, V., Michelsen, H., Brochmann, M., (2015). Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen : Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet.

Other publications

Michelsen, H., Olsø, T. M., Magnus, E., (2017). . Living in group homes – the right to activities and participation. Symposium med tittle Extensive services in peoples’ home: Users, care workers and service systems’ perspectives and practices.Nordic Network of Disability Research, Ôrebro.

Michelsen, H., Olsø, T. M., Magnus, E., (2017). Living in Group homes - the right to activities and participation.NNDR 14th Research Conference, Living with disability, Örebro.

Magnus, E., Witsø, A. E., Michelsen, H., Olsø, T. M., (2017). Studenter som medarbeidere i forskning. .Fagkongress i ergoterapi, Trondheim.

Berg, B., Michelsen, H., Brochmann, M., (2014). Childhood in temporariness, Children's everyday life and living conditions in receptions centers for asylum seekers.NMR-konferanse, København.