Kruse, A. E., Dybvig, E., (2021). Særlig én kulturell forestilling gjør det vanskelig å erkjenne at man har begått et overgrep.

The Researchers