Employees
Press Photos

Kruse, Anja Emilie

Forsker II
 
Telephone: +4799511223

Areas of Expertise

Rape and sexual assault against young people and adults

Perpetrators of rape and sexual assault (against young people and adults)

Criminological perspectives on gender, sexuality and violence

Qualitative methodology, interview studies

Projects

Show all projects

Academic Articles

Kruse, A. E., Skilbrei, M., (2024). The monster and the self: Taking on the monstrosity of sexual violationsSage Publications. doi:10.1177/14624745231221933

Kruse, A. E., Helseth, H., Korkmaz, S.(2023). Callous Lovers and Frightening Victims: How emotional contradictions affect young people’s navigation of sexually abusive relationships. Universitetsforlaget.

Kruse, A. E., Helseth, H., Korkmaz, S., (2023). Callous Lovers and Frightening Victims: How emotional contradictions affect young people’s navigation of sexually abusive relationshipsUniversitetsforlaget. doi:10.18261/njc.24.1.6

Kruse, A. E. (2022). Beginnings matter: Why sexual violence perpetration should not remain on the dark side of the moon. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 109(1), 175-182.

Books and dissertations

Kruse, A. E. (2020). The Who, the Why and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men's narratives of sexual violations. Oslo, Norway: Department of Criminology and Sociology of Law, Faculty of Law, University of Oslo. (Doktorgradsavhandling). Summary

Bitsch, A., & Kruse, A. E. (2012). Bak lukkede dører : en bok om voldtekt [] Norwegian only. Cappelen Damm AS.

Reports

Hellevik, P., Kruse, A. E., Dullum, J. V., Frøyland, L. R., Skar, A. S., Andersen, L. C., Helseth, H., Frafjord, O. S. G., Haugen, L. A., Øverlien, C., (2023). Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede.

Neupane, S. P., Fjelli, N., Bekkevold-Jernberg, I., Larsen, K. S., Kruse, A. E., Bergman, S., Thoresen, S., & Mehlum, L. (2022). Selvmordsproblematikk blant utsatte for og utøvere av vold og overgrep: En systematisk gjennomgang av oversiktsartikler Norwegian only. Oslo: N/A.

Bergman, S., Bjørnholt, M., Helseth, H., Kruse, A. E., Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020 (notat) Norwegian only.

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse Norwegian only. (Rapport 10/2016).

Kruse, A. E., & Bergman, S. H. (2014). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…»: En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn [Mothers' use of physical force against children - context, circumstances and comprehension] Norwegian only. (Rapport 4/2014). Summary

Kruse, A. E., Strandmoen, J. F., & Skjørten, K. (2013). Menn som har begått voldtekt - en kunnskapsstatus [Men who have committed rape- a review.] Norwegian only. Summary

Steen-Johnsen, K., Enjolras, B., & Kruse, A. E. (2012). Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner Norwegian only. (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012-1).

Kruse, A. E. (2011). Unge som begår seksuelle overgrep [Adolescents who sexually abuse ] Norwegian only. Summary

Other publications

Houge, A. B., Kruse, A. E., (2023). Èn gang overgriper - alltid overgriper?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Kruse, A. E., Elnan, T. S., (2021). Slik endrer dommen mot kulturprofilen synet på voldtekt og overgrepsutsatte.

Kruse, A. E., Dybvig, E., (2021). Særlig én kulturell forestilling gjør det vanskelig å erkjenne at man har begått et overgrep.

Kruse, A. E., Ugelvik, T., (2021). 9 Anja Emilie Kruse: Seksuell vold, kriminalomsorg, galgenhumor.

Kruse, A. E., (2021). Stort doktorgradsprosjekt om voldtektsdømte i Norge: Intervjuet 17 voldtektsmenn bak murene.

Kruse, A. E., Aarnes, H., (2021). Voldtektsdømte "Per Inge" om å slippe ut: -Jeg må bli flink til å være ensom.

Kruse, A. E., Sandnes, H. E., (2020). Voldtektsdømte menn har nytte av motstand i samtaler.

Kruse, A. E. (2016). Forskningsfronten: Hvor mange er for mange. Morgenbladet.

Kruse, A. E. (2013). Mellom forståelse og ansvar. Terapeuters perspektiver på voldtekt som kjønnet, sosial handling Norwegian only. Universitetet i Oslo. (Master’s thesis).

Press Photos