Topic: Violence and abuse

Bjørnholt, M., (2023). Voldsutsatte «Renate» føler at hun og barnet blei svikta: – Hvor mange liv skal ødelegges?.