Topic: Violence and abuse

Helleve, I., Selvik, S., (2023). Læreren usikkerhet i møte med elever som opplever vol i nære relasjoner. Bedre Skole.