Topic: Violence and abuse

Bjørnholt, M. (2022). Partnervold kan være en av årsakene til kvinners høyere sykefravær. www.forskning.no.