Topic: Violence and abuse

Bjørnholt, M. (2022). Dårlige mottaksforhold gir økt sårbarhet for seksuelle overgrep. Aftenposten.