Topic: Violence and abuse

Bjørnholt, M. (2022). Samværssabotasje – en tvilsom men virksom myte. Forskersonen.no.