Selvik, S., Øverlien, C., (2022). Brukerstudie barn: Voldsutsattes erfaringer og behov i møte med hjelpeapparatet.

The Researchers