Kiil, M., Wæhler, T. A., Mathisen, J. R., (2016). Suksessfullt seminar om global helse..