Øverlien, C., Moen, L. H., (2022). Forebygging og håndtering av mobbing, vold og trusler i Osloskolen – relevant forskning. . .Kultur- og utdanningsutvalgets seminar om Byrådssak 268 av 15.12.2022 – Forebygging og håndtering av mobbing, vold og trusler i Osloskolen, Oslo Rådhus.