Moen, L. H., Holmberg, J. B., (2015). Positive relasjoner mellom lærer og elev: en kvalitativ casestudie om hvordan lærer bygger positive relasjoner til elever, og hvilken betydning lærerens positive relasjoner har for elever generelt og for elever som viser psykososiale vansker spesielt.

The Researchers