Ottesen, A. (2020). Absurditeten i kontroll-byråkrati – eller når man går seg vill i seg selv. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 17, 64-67.