Ottesen, A., & Holt, K. (2020). Forord: Kultur og Kontekst i praktisk psykolog arbeid. In A. Ottesen & K. Holt (Red.) Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid (pp. 5-7). Gyldendal Norsk Forlag A/S.