Peters, N. (2020). "Ledere i psykisk helsevern trenger opplæring". Dagens medisin.

The Researchers