Helseth, H. (2019). Kunnskapens lys og fremtidens mørke. Nytt Norsk Tidsskrift, 36(2).

The Researchers