Skyberg, L. F., & borgen, m. s. (2017). Hvilken rolle skal barns stemmer i offentligheten ha. Periskop.