Egeland, K. M. (2017). Psykisk syke får ikke den beste behandlingen. Dagens medisin.

The Researchers