Aakvaag, H. F. (2016). Voldsofre skammer seg og føler skyld. Folkehelsen : Sanitetsforeningens blad.

The Researchers