Hyggen, C., & Stefansen, K. (2016). Sosiologiske blikk på ungdom og ungdomstid. Sosiologi i dag, 46(3-4), 5-9.