Dyregrov, K., & Kristensen, P. (2016). Selv om traumet er nasjonalt, er sorgen privat. Psykologisk.no.