Haga, J. M. (2016). Innsiktsfullt om flyktninghelse. Tidsskrift for Den norske legeforening, 136(3), 245-245. doi:10.4045/tidsskr.15.1204