Akre, A. G. D., Egeland, K. M., Garpe, K. D., Jørgensen, A. W., & Vaskinn, H. (2015). Å ville hverandre vel: Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike - Romeriksprosjektet (2010 - 2015). Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

The Researchers